Спортски савез општине Шид
Карађорђева 90, Шид
МБ 28702094
ПИБ 108852457

Генерални секретар Бранко Новаковић
Тел 0603716981
Mail sportskisavezopstinesid@gmail.com